- plakat odsłona pierwsza
- rzeĽba
- obiekty
- malarstwo na szkle
- plakat odsłona druga
- tkanina artystyczna odsłona pierwsza
- tkanina artystyczna odsłona druga
- pirografia
- ceramika
- SZTANDAR "JUTRZENKI " - SŁONECZNY PEGAZ- dar Mistrza Wł. Hasiora z okazji 40 - lecia placówki dla wszystkich uczestników zajęć i pedagogów
- malarstwo
- plakat odsłona trzecia
- ceramika "JUTRZENKA"
- znak graficzny Jutrzenki - orginał
- Szymon Stopka - malarstwo