Izabela Zwias oraz Nika Lubowicz
Studentki Akademii Muzycznej w Katowicach
w drodze na
Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe w Krakowie
18-29 lipca 2004
ćwiczyły w pracowni instruktora Stanisława Lubowicza
7-12 lipca 2004