"Ziemia - Zielona Planeta", pod tym hasłem zakończyło się trwające w dniach 20-28 sierpnia 2005r w Zakopanem, międzynarodowe spotkanie, w którym wzięła udział młodzież z Węgier, Włoch, Hiszpanii oraz Polski.
Organizatorem wymiany był Związek Młodzieży Wiejskiej, którego istotną formą aktywności jest edukacja młodzieży zmierzająca do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Projekt został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Młodzież".
Spotkanie, które odbyło się w Zakopanem było kontynuacją rozpoczętego we Włoszech cyklu czterech międzynarodowych wymian organizowanych w poszczególnych krajach, poświęconych przyrodzie i ochronie środowiska naturalnego.
Cele jakie przyświecały organizatorom, to przede wszystkim zainteresowanie młodych ludzi tematyką ochrony środowiska pod względem zanieczyszczeń ziemi. Spojrzenie na nią w kontekście roślin, zwierząt, gór, lasów a także różnic i podobieństw, wspólnych korzeni i zainteresowań młodzieży zamieszkujących Europę.
Uczestnicy wymiany wzięli udział w wielu debatach tematycznych, w prezentowaniu raportów o sytuacji ochrony środowiska w krajach przez nich zamieszkałych, oraz zajęciach warsztatowych przygotowanych i przeprowadzonych przez swoich liderów specjalizujących się w tematyce ochrony środowiska.
Jedną z ciekawszych form warsztatów były zajęcia z malarstwa na szkle w Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu "Jutrzenka" w Zakopanem.
Projekt został wzbogacony również o różne atrakcje, które umożliwiły młodzieży bliższy kontakt z naturą, m.in. wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce, wyjście w Tatry, zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Krakowie.
Efektem końcowym wymiany była wystawa prac plastycznych i plakatów ukazujących sposoby dbania o stan ziemi, które zostały zaprezentowane zarówno lokalnej społeczności jak również przebywającym w tym czasie w Zakopanem - turystom.


foto
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|