Warszawa - kolonie dzieci klas I-VI z Ursynowa
SP nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego
Opiekunowie grupy: Małgorzata Dziedzic, Barbara Bednarczyk,
Elżbieta Palutko.
Zajęcia prowadził: mgr Wojciech Sikorski